LĐLĐ Thừa Thiên - Huế:

Nội dung Công nhân khoẻ lần đầu được đưa vào thi đấu tại hội thao

Công đoàn viên chức tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn. Ảnh: PĐ.
Công đoàn viên chức tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn. Ảnh: PĐ.
Công đoàn viên chức tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn. Ảnh: PĐ.
Lên top