Nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ

Ông Nguyễn Văn Nho (áo xanh) - Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật đang tư vấn về pháp luật lao động cho công nhân, NLĐ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Nguyễn Văn Nho (áo xanh) - Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật đang tư vấn về pháp luật lao động cho công nhân, NLĐ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Nguyễn Văn Nho (áo xanh) - Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật đang tư vấn về pháp luật lao động cho công nhân, NLĐ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top