Nô nức đi xem căn hộ mẫu cho công nhân lao động

CNLĐ nô nức đi xem căn hộ mẫu của Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.
CNLĐ nô nức đi xem căn hộ mẫu của Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.