Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội

Nỗ lực vượt khó đảm bảo quyền lợi người dân

Cán bộ Bưu điện chi trả lương hưu tại nhà bà Phạm Thị Như Lại (thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Dũng
Cán bộ Bưu điện chi trả lương hưu tại nhà bà Phạm Thị Như Lại (thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Dũng
Cán bộ Bưu điện chi trả lương hưu tại nhà bà Phạm Thị Như Lại (thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Dũng
Lên top