Nỗ lực tuyên truyền giúp giảm tai nạn giao thông trên địa bàn

Cán bộ, CNVCLĐ tỉnh Điện Biên tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: TUẤN ANH
Cán bộ, CNVCLĐ tỉnh Điện Biên tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: TUẤN ANH
Cán bộ, CNVCLĐ tỉnh Điện Biên tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: TUẤN ANH
Lên top