Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

SAU VỤ CÔNG TY TNHH EVERBEST VN (QUẢNG NINH) BẤT NGỜ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG:

Nỗ lực tìm việc mới cho 2.274 lao động