Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên:

Nỗ lực không ngừng để thành ngôi nhà thứ 2 của mỗi nhân viên

Nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được học ngoại ngữ miễn phí. Ảnh: Việt Lâm
Nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được học ngoại ngữ miễn phí. Ảnh: Việt Lâm
Nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được học ngoại ngữ miễn phí. Ảnh: Việt Lâm
Lên top