Nỗ lực giảm chênh lệch tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ

CĐ tổ chức cho đoàn viên nữ tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - Ảnh: TT
CĐ tổ chức cho đoàn viên nữ tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - Ảnh: TT
CĐ tổ chức cho đoàn viên nữ tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - Ảnh: TT
Lên top