Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nỗ lực cho một năm sản xuất hứng khởi