CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM:

Nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May VN (thứ tư từ phải qua) dự và trao quà trong chương trình Tết Sum vầy 2019 tại Cty CP Dệt May Nha Trang. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May VN (thứ tư từ phải qua) dự và trao quà trong chương trình Tết Sum vầy 2019 tại Cty CP Dệt May Nha Trang. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May VN (thứ tư từ phải qua) dự và trao quà trong chương trình Tết Sum vầy 2019 tại Cty CP Dệt May Nha Trang. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top