Nợ đọng BHXH hơn 16 tỉ, chuyển hồ sơ công ty sang cơ quan điều tra

Đơn kiến nghị của công nhân.
Đơn kiến nghị của công nhân.
Đơn kiến nghị của công nhân.
Lên top