ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Nợ BHXH giảm 719 tỉ đồng so với năm 2016

Cán bộ BHXH quận Cầu Giấy hướng dẫn thủ tục cho người tham gia BHXH. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ BHXH quận Cầu Giấy hướng dẫn thủ tục cho người tham gia BHXH. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ BHXH quận Cầu Giấy hướng dẫn thủ tục cho người tham gia BHXH. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top