Nợ BHXH Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh

BHXH Đà Nẵng phối hợp với công an  mời đơn vị làm việc về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Kim Oanh
BHXH Đà Nẵng phối hợp với công an mời đơn vị làm việc về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Kim Oanh
BHXH Đà Nẵng phối hợp với công an mời đơn vị làm việc về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Kim Oanh
Lên top