NLĐ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch

Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: Hữu Long
Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: Hữu Long
Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: Hữu Long
Lên top