NLĐ ở vùng đặc biệt khó khăn: Mỏi mòn chờ chi trả chính sách

Người lao động thuộc ngành y tế tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng thuộc diện đặc biệt khó khăn chưa nhận được tiền hỗ trợ 5 tháng qua. Ảnh: HƯNG THƠ
Người lao động thuộc ngành y tế tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng thuộc diện đặc biệt khó khăn chưa nhận được tiền hỗ trợ 5 tháng qua. Ảnh: HƯNG THƠ
Người lao động thuộc ngành y tế tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng thuộc diện đặc biệt khó khăn chưa nhận được tiền hỗ trợ 5 tháng qua. Ảnh: HƯNG THƠ
Lên top