NLĐ nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng

Người lao động nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top