NLĐ giao thông, cụm công nghiệp nhận hỗ trợ từ Xe buýt siêu thị 0 đồng

"Xe buýt siêu thị 0 đồng" đến với công nhân lao động khó khăn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh:N.Ánh
"Xe buýt siêu thị 0 đồng" đến với công nhân lao động khó khăn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh:N.Ánh
"Xe buýt siêu thị 0 đồng" đến với công nhân lao động khó khăn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh:N.Ánh
Lên top