Ninh Thuận dừng hoạt động 2 công ty may có ca mắc COVID-19

Ninh Thuận tạm dừng hoạt động 2 công ty may có ca mắc COVID-19. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận tạm dừng hoạt động 2 công ty may có ca mắc COVID-19. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận tạm dừng hoạt động 2 công ty may có ca mắc COVID-19. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top