Ninh Bình: Vận động gần 600 chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho CNLĐ

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình gặp gỡ vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình gặp gỡ vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình gặp gỡ vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho CNLĐ. Ảnh: NT
Lên top