Ninh Bình: Những lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Hàng nghìn lao động tự do trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang trông chờ vào gói 26.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lao động tự do trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang trông chờ vào gói 26.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lao động tự do trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang trông chờ vào gói 26.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: NT
Lên top