Ninh Bình: Lao động về quê tránh dịch, nhọc nhằn xoay xở tìm việc làm mới

Hầu hết các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Ảnh: NT
Hầu hết các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Ảnh: NT
Hầu hết các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Ảnh: NT
Lên top