Ninh Bình: Khen thưởng 90 tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh: NT
Lên top