Ninh Bình: Khẩn trương hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN

BHXH tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành xong cơ sở dữ liệu để lập danh sách NLĐ tham gia BHTN gửi đến các doanh nghiệp và NLĐ rà soát lần cuối trước khi ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ và chuyển tiền qua tài khoản cho NLĐ. Ảnh: NT
BHXH tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành xong cơ sở dữ liệu để lập danh sách NLĐ tham gia BHTN gửi đến các doanh nghiệp và NLĐ rà soát lần cuối trước khi ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ và chuyển tiền qua tài khoản cho NLĐ. Ảnh: NT
BHXH tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành xong cơ sở dữ liệu để lập danh sách NLĐ tham gia BHTN gửi đến các doanh nghiệp và NLĐ rà soát lần cuối trước khi ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ và chuyển tiền qua tài khoản cho NLĐ. Ảnh: NT
Lên top