Ninh Bình: Kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kiểm tra, nắm bắt tình hình nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp trong KCN Khánh Phú. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kiểm tra, nắm bắt tình hình nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp trong KCN Khánh Phú. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kiểm tra, nắm bắt tình hình nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp trong KCN Khánh Phú. Ảnh: NT
Lên top