Ninh Bình: Hơn 700 công nhân lao động được trả lương trong thời gian cách ly

Công nhân lao động tại các đơn vị thực hiện cách biện pháp phòng dịch COVID-19 và thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan Y tế. Ảnh: NT
Công nhân lao động tại các đơn vị thực hiện cách biện pháp phòng dịch COVID-19 và thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan Y tế. Ảnh: NT
Công nhân lao động tại các đơn vị thực hiện cách biện pháp phòng dịch COVID-19 và thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan Y tế. Ảnh: NT
Lên top