Ninh Bình: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được chỉ định vào BCH Đảng bộ tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: NT
Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: NT
Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: NT
Lên top