Ninh Bình: Các khu công nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19

CNLĐ thực hiện việc vệ sinh, sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào nhà xưởng làm việc. Ảnh: NT
CNLĐ thực hiện việc vệ sinh, sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào nhà xưởng làm việc. Ảnh: NT
CNLĐ thực hiện việc vệ sinh, sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào nhà xưởng làm việc. Ảnh: NT
Lên top