Ninh Bình: 11 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ứng cử đại biểu HĐND

Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV tiếp xúc cử tri. Ảnh: NT
Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV tiếp xúc cử tri. Ảnh: NT
Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV tiếp xúc cử tri. Ảnh: NT
Lên top