Niềm vui Tết sum vầy còn đến tận mùa hè

Những phiếu mua hàng được phát cho công nhân lao động đã giúp họ tiết kiệm chi phí cho ngày Tết. Ảnh: T.E.A
Những phiếu mua hàng được phát cho công nhân lao động đã giúp họ tiết kiệm chi phí cho ngày Tết. Ảnh: T.E.A
Những phiếu mua hàng được phát cho công nhân lao động đã giúp họ tiết kiệm chi phí cho ngày Tết. Ảnh: T.E.A
Lên top