Niềm vui ở Siêu thị giá 0 đồng dành cho công nhân lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và bà Wendy Matthews – Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trao đổi với công nhân lao động tại Siêu thị giá 0 đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và bà Wendy Matthews – Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trao đổi với công nhân lao động tại Siêu thị giá 0 đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và bà Wendy Matthews – Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trao đổi với công nhân lao động tại Siêu thị giá 0 đồng.
Lên top