Niềm vui mới cho CNVCLĐ tỉnh Phú Yên

Vị trí Dự án Trung tâm hội nghị và nghỉ dưỡng công đoàn khu vực miền Trung tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: THU VÂN
Vị trí Dự án Trung tâm hội nghị và nghỉ dưỡng công đoàn khu vực miền Trung tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: THU VÂN
Vị trí Dự án Trung tâm hội nghị và nghỉ dưỡng công đoàn khu vực miền Trung tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: THU VÂN