Niềm vui giản dị cuối năm của người lao động

Không khí vui vẻ tại gala JNTC IDOLS YEAR - END PARTY 2020 của Công ty JNTC (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Hoàng Tuấn
Không khí vui vẻ tại gala JNTC IDOLS YEAR - END PARTY 2020 của Công ty JNTC (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Hoàng Tuấn
Không khí vui vẻ tại gala JNTC IDOLS YEAR - END PARTY 2020 của Công ty JNTC (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top