Anh Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty cổ phần TaeKwang Vina:

“Niềm vui của người lao động chính là hạnh phúc của mình”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ ba, trái sang) và anh Đinh Sỹ Phúc (ngoài cùng, bên trái) ghi nhận ý kiến của đoàn viên Công ty CP TaeKwang Vina. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ ba, trái sang) và anh Đinh Sỹ Phúc (ngoài cùng, bên trái) ghi nhận ý kiến của đoàn viên Công ty CP TaeKwang Vina. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ ba, trái sang) và anh Đinh Sỹ Phúc (ngoài cùng, bên trái) ghi nhận ý kiến của đoàn viên Công ty CP TaeKwang Vina. Ảnh: H.A
Lên top