Niềm vui của công nhân môi trường đô thị Hà Nội được mua bảo hiểm COVID-19

Công nhân môi trường thêm động lực làm việc thời dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công nhân môi trường thêm động lực làm việc thời dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công nhân môi trường thêm động lực làm việc thời dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top