Niềm tin lan toả từ những "Mái ấm công đoàn"

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho anh Đào Hồng Quảng (huyện Sơn Dương).
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho anh Đào Hồng Quảng (huyện Sơn Dương).
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho anh Đào Hồng Quảng (huyện Sơn Dương).
Lên top