Nhường cơm sẻ áo giữa đại dịch COVID-19

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam trao quà cho công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam trao quà cho công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam trao quà cho công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top