Những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương

Có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương. Ảnh: Nhật Nguyên
Có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương. Ảnh: Nhật Nguyên
Có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương. Ảnh: Nhật Nguyên
Lên top