Những thợ lò lĩnh lương “khủng” từ lòng đất

Những phương tiện cơ giới sử dụng trong hầm mỏ của Hà Lầm hỗ trợ công nhân trong ca làm việc đạt hiệu suất  cao hơn. Ảnh: T.N.D
Những phương tiện cơ giới sử dụng trong hầm mỏ của Hà Lầm hỗ trợ công nhân trong ca làm việc đạt hiệu suất cao hơn. Ảnh: T.N.D
Những phương tiện cơ giới sử dụng trong hầm mỏ của Hà Lầm hỗ trợ công nhân trong ca làm việc đạt hiệu suất cao hơn. Ảnh: T.N.D
Lên top