BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH BÌNH DƯƠNG TRẦN VĂN NAM:

Những thành quả của Bình Dương có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, người lao động

Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam phát biểu tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần X
Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam phát biểu tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần X
Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam phát biểu tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần X
Lên top