Những quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Phòng vắt trữ sữa dành cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh. Ảnh: Hà Anh
Phòng vắt trữ sữa dành cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh. Ảnh: Hà Anh
Phòng vắt trữ sữa dành cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh. Ảnh: Hà Anh
Lên top