Những người thợ mang màu da thứ hai

Người công nhân vận chuyển những thanh sắt vòm để xây dựng hầm lò.
Người công nhân vận chuyển những thanh sắt vòm để xây dựng hầm lò.