Những người phụ nữ dành trọn tình yêu nghề để đô thị luôn sạch đẹp

Công nhân đô thị ở Đà Lạt tỷ mỉ gom từng chiếc lá rụng cho đường phố luôn sạch đẹp. Ảnh Đức Thiệm
Công nhân đô thị ở Đà Lạt tỷ mỉ gom từng chiếc lá rụng cho đường phố luôn sạch đẹp. Ảnh Đức Thiệm
Công nhân đô thị ở Đà Lạt tỷ mỉ gom từng chiếc lá rụng cho đường phố luôn sạch đẹp. Ảnh Đức Thiệm
Lên top