Những người không đón giao thừa để đưa người khác về với mùa xuân

Nhân viên tuần đường Trương Bá Đương. Ảnh: TEA
Nhân viên tuần đường Trương Bá Đương. Ảnh: TEA
Nhân viên tuần đường Trương Bá Đương. Ảnh: TEA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM