Những mái ấm khang trang ấm nghĩa tình Công đoàn

Gia đình chị Nguyễn Mỹ Hạnh (Công ty CP May Sài Gòn 3) trong ngày nhận Mái ấm Công đoàn - Ảnh: QUỐC THIÊN
Gia đình chị Nguyễn Mỹ Hạnh (Công ty CP May Sài Gòn 3) trong ngày nhận Mái ấm Công đoàn - Ảnh: QUỐC THIÊN
Gia đình chị Nguyễn Mỹ Hạnh (Công ty CP May Sài Gòn 3) trong ngày nhận Mái ấm Công đoàn - Ảnh: QUỐC THIÊN
Lên top