KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MNH (19.5.1890 - 19.5.2017), PGS-TS PHẠM VĂN HÀ - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN:

Những lời dạy của Bác vẫn nguyên tính thời sự

Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn xí nghiệp tại Trường Cán bộ công đoàn (cuối năm 1957). Ảnh: Tư liệu của Trường Đại học Công đoàn
Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn xí nghiệp tại Trường Cán bộ công đoàn (cuối năm 1957). Ảnh: Tư liệu của Trường Đại học Công đoàn