Những lao động tự do nào được Quảng Ninh hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người?

Ngành du lịch Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngành du lịch Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngành du lịch Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top