Những lao động ngừng việc đầu tiên ở Khánh Hòa nhận 1 triệu đồng

Chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đối với người lao động ngừng việc do dịch COVID-19 tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đối với người lao động ngừng việc do dịch COVID-19 tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đối với người lao động ngừng việc do dịch COVID-19 tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lên top