Những kiểu chống dịch COVID-19 của thợ Mỏ

Công nhân trước giờ xuống hầm lò. Ảnh: Phạm Cường
Công nhân trước giờ xuống hầm lò. Ảnh: Phạm Cường
Công nhân trước giờ xuống hầm lò. Ảnh: Phạm Cường
Lên top