LĐLĐ TỈNH ĐẮK NÔNG:

Những khởi sắc trong hoạt động Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông thực hiện nhiều chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động. Ảnh: QUANG HÙNG
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông thực hiện nhiều chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động. Ảnh: QUANG HÙNG
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông thực hiện nhiều chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động. Ảnh: QUANG HÙNG
Lên top