Những khoản tiền NLĐ được nhận khi nghỉ việc không báo trước năm 2021

Những khoản tiền NLĐ được nhận khi nghỉ việc không báo trước năm 2021. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Những khoản tiền NLĐ được nhận khi nghỉ việc không báo trước năm 2021. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Những khoản tiền NLĐ được nhận khi nghỉ việc không báo trước năm 2021. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top